ינוביה הוא פרויקט איכות סביבה מרענן, למושב נקי ומתחדש.

יוזמה ישובית להקמה של מרכז מיחזור' פינות גזם ושינוי הרגלי המיחזור של התושבים.

עיצוב ויצירת שפה גרפית, אסטרטגיה, תקשורת, כתיבה שיווקית ויצירת תוכן, ליווי הטמעה והפקה.